Visumattest

reisevaksiner

Attester

Vi er godkjent legesenter for helseundersøkelse av visumsøkere til Australia, Canada og New Zealand. Dr. Hans Jørgen Jørgensen er godkjent lege for visumattester.

For å unngå forsinkelse, ber vi deg om å lese nøye gjennom informasjonen her, og på hjemmesidene til de respektive landene før du kommer til oss.

Felles for alle tre land - HUSK PASS

Du må ha med deg gyldig pass til undersøkelsen. Uten å se ditt pass, kan vi ikke gjennomføre undersøkelsen. Det holder ikke at du har oppgitt relevante opplysninger i din søknad.

Undersøkelsen er ikke en vanlig konsultasjon hos lege. Det er din plikt å opplyse om dine sykdommer og medikamenter i din søknad. Legen forholder seg til sine instruksjoner, og fungerer delvis som en saksbehandler. Legen kan ikke blant annet drive med utredning eller behandling av sykdom som blir oppdaget under undersøkelsen. Søker får ingen kopi av medisinske opplysninger.

Prisen for undersøkelsen skal dekke konsultasjonen, røntgen og laboratoriet, og etterarbeidet med å sende inn resultater av helseundersøkelsen.

Alle tester skal tas hos oss, og vi skal kontrollere identiteten din før vi tar en prøve. Vi kan ikke akseptere medbragte resultatet av røntgen og blodprøver.

Særlige forhold

Australia
Alle visumsøknader til Australia behandles elektronisk i et system ved navn eMedical.

eMedical brukes av Australia og Canada i felleskap, og informasjonen som blir lagt inn der vil være tilgjengelig for begge lands myndigheter.

Alle visumsøkere til Australia skal ha søkt elektronisk før de kommer til helseundersøkelsen. Enkelte ganger foretar vi helseundersøkelsen før det er søkt, men resultatet kan ikke sendes før det er søkt om visum.

Etter at du har søkt vil du få et referansenummer «TRN» eller «HAP ID». Vi ber om å få dette nummeret når du bestiller time.

Du trenger å ha med pass og TRN eller HAP ID. Vi tar digitalt passfoto undersøkelsesdagen.

Canada
De fleste visumsøknader til Canada behandles elektronisk i eMedical. Noen få søknader behandles fremdeles på papir. Noen søkere får beskjed om å ta helseundersøkelsen før de søker (Upfront)

Dersom du har søkt elektronisk, og har referansenummer av typen IME eller UCI; tar du med deg passet ditt og referansenummeret.

Dersom du har fått papirer i posten, tar du med deg relevante dokumenter og ditt pass.

Vi sender resultater i vanlig post, ønsker du å sikre deg om at dokumenter kommer rask og sikkert frem, bør du betale kostnader til DHL for sending av dokumentene på forhånd.

Søkere som har fått beskjed om å møte opp hos oss før de søker visum (Upfront), skal ta med seg passet sitt til oss. Vi vil ta et digitalt passfoto, og lage en elektronisk sak i eMedical. Etter undersøkelsen vil søker få med seg utskrift fra eMedical som vedlegges søknaden.

New Zealand
Samme som Australia – HUSK PASS!

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Ring oss gjerne på tlf.nr under, eller send oss en henvendelse.

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse