Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Det psykososiale arbeidsmiljøet omfatter faktorer som påvirker det sosiale og mellommenneskelige miljøet på arbeidsplassen, som for eksempel: opplevelse av trivsel, samhold, lederskap, kommunikasjon, stress, isolasjon, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold.

Organisatorisk arbeidsmiljø omfatter trekk ved organiseringen av arbeidet, som blant annet: hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert arbeid og arbeidstid.

Oslo Akutten Bedriftshelsetjeneste kan blant annet tilby:

Hos oss er diagnostikken og din prognose fremover det viktigste for at du kan bli frisk. Du skal få god hjelp enten du kommer med akutte problemstillinger eller mer langvarig problematikk.
Vi kan tilby god kompetanse og samarbeid med allmennlege og legespesialister for å finne ut av dine problemer. Du kan forvente en grundig undersøkelse og målrettet arbeid.
I behandling kan det være aktuelt med forskjellige bløtvevsteknikker, tøyninger, mobilisering/manipulasjon av ledd, i tillegg til forskjellige øvelser.

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Ring oss gjerne på tlf.nr under, eller send oss en henvendelse.

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse