HMS-internkontroll

Mangel på HMS-arbeid

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. Systematisk HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt. “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging.”

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Ring oss gjerne på tlf.nr under, eller send oss en henvendelse.

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse