Fysioterapi

fysioterapi-oslo

Vi tilbyr

Vi har kort ventetid hos fysioterapeut og vi har ofte akuttimer ledig. Vår fysioterapeut Håvard Smestad tilbyr undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager for alle aldersgrupper. Han tilbyr også diagnostisk ultralydundersøkelse for å kunne stille en raskere diagnose.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss er diagnostikken og din prognose fremover det viktigste for at du kan bli frisk. Du skal få god hjelp enten du kommer med akutte problemstillinger eller mer langvarig problematikk.
Vi kan tilby god kompetanse og samarbeid med allmennlege og legespesialister for å finne ut av dine problemer. Du kan forvente en grundig undersøkelse og målrettet arbeid.
I behandling kan det være aktuelt med forskjellige bløtvevsteknikker, tøyninger, mobilisering/manipulasjon av ledd, i tillegg til forskjellige øvelser.

Trykkbølgebehandling

Vi kan også bruke trykkbølgebehandling der dette er aktuelt.

Ultralydundersøkelse

Ved å benytte ultralyd i tillegg til den kliniske undersøkelsen kan terapeuten få et bedre bilde på skader i muskler, sener og ledd. Med ultralyd kan man tydeligere bekrefte eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskere. Ultralydundersøkelse vil i mange tilfeller være fullgodt med enn MR- undersøkelse og vil kunne være et viktig grunnlag for å stille riktig diagnose.

Fordelen med ultralydundersøkelse sammenliknet med MR og CT er at det er en billigere og raskere undersøkelsesmetode. Fordelen er også at man kan få en mer dynamisk undersøkelse, samt at det er enklere å kunne reteste med ultralyd gjennom et behandlingsforløp for å se progresjon og resultater.

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader i ulike ledd. For å få full gjennomlysning av et ledd, vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med henvisning videre til MR eller CT.

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Ring oss gjerne på tlf.nr under, eller send oss en henvendelse.

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse