Mage – tarmsykdommer / Gastroenterologi

Vi tilbyr

Vi utreder og behandler mange ulike tilstander ved Oslo Akutten. Ventetiden er kort, og de fleste av disse prosedyrene utfører vi som dagkirurgi i lokalbedøvelse, eventuelt kombinert med beroligende sedasjon eller narkose. Etterfølgende kort observasjonstid i avdelingen er tilgjengelig der dette er nødvending. Dr.med. Arvid Stordahl er erfaren spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi og medlem av Den Norske Legeforening samt bl. a. representant i Fagrådet for Norsk Register for Analinkontinens (NRA). Han samarbeider nært med kolleger ved Universitetssykehusene i Norge.

Ved Osloakutten tilbys:

Utredning og kirurgisk behandling av bl. a. disse tilstandene:

Endoskopisk utredning og behandling:

Nødvendige røntgen-undersøkelser, MR eller CT vil utføres ved behov. Også disse tilleggsundersøkelsene medfører lite ubehag for pasienten.

Hos vår kirurg kan du blant annet få hjelp til følgende dagkirurgiske operasjoner:

Takster kirurg

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Ring oss gjerne på tlf.nr under, eller send oss en henvendelse.

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse