Helsekontroll

Oslo Akutten bedriftshelse utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er utsatt for spesiell risiko i sitt arbeidsmiljø. Helsekontroll skal ta sikte på å avdekke og begrense mulige helseskader knyttet til arbeidet.

Det er arbeidsgivers ansvar å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåking. Bedriftshelsetjenesten kan være en fagressurs som kan bistå arbeidsgiver i dette forarbeidet med å identifisere arbeidsmiljøfaktorer som krever helsekontroll i henhold til gjeldende lovverk.

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr 578. inneholder en veiledende liste over arbeidsgrupper som bør eller skal få tilbud om helsekontroller. Gjennomføringen av helsekontrollene skjer i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Spørreundersøkelse

Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse i forkant på mail til de ansatte som skal inn til helseovervåking. Hensikten er å forebygge og avdekke sykdom/helseplage som følge av arbeid og arbeidsmiljø (jfr. Arbeidsmiljølov og forskrifter).Vi vil i tillegg tilby Arbeidsmiljøprofil, som er en kartlegging av den ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet.

Rapport

Vi vil sende ut rapporten til bedriften utarbeidet i anonymisert form gjennomført helsekontroll for grupper av ansatte (minimum 10 ansatte) . Målet er å gi grunnlag for tiltak i bedriften som kan forbedre arbeidsmiljø og helse, og bidra til økt trivsel, nærvær og produktivitet.

Taushetsplikt: Ansattes helseopplysninger er taushetsbelagte og vil behandles konfidensielt.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at helsekontroller utføres av kyndig personale ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko.

Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

Arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:

Helsekontroll C

Varighet ca. 40 min
Pris: 1595,-

Alle personer som får helsekontroll hos OA BHT får 20% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.

Nærmeste slektninger (barn under 18 år og ektefelle/samboer) av BHT medlemmet får 10% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for veiledning

Kontaktperson bedriftshelse - Siv Sorken

+47 22 00 81 60

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så hører du fra oss snarlig…

Kontaktinformasjon
Din henvendelse